Privacyverklaring

Privacyverklaring makelaardij Het Waare Huis
Je hebt te maken met makelaardij Het Waare Huis. Het Waare Huis is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met je gegevens wordt omgegaan.
Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt makelaardij Het Waare Huis bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maak je gebruik?
Je kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij woningen:
Je wilt je woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:

 • Je wilt een woning verkopen. Zie 1.
 • Je wilt een woning verhuren. Zie 2.
 • Je wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

 Je wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

 • Je wilt een woning kopen. Zie 3.
 • Je wilt een woning huren. Zie 4.

 Als je op zoek bent naar een woning en je hebt hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Je wil vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 8.
 • Je wil zelfstandig of met je eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • Je wil zelfstandig of met behulp van je eigen makelaar een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
 • Je wil zelfstandig of met behulp van je eigen makelaar een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

Verwerkingsverantwoordelijke
Voor al deze verwerkingen is makelaardij Het Waare Huis de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Het Waare Huis
KvK 17 186 065
Burg. Nieuwenhuijzenstraat 2
info@hetwaarehuis.nl
073-5236465

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus
De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt je gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wil je weten welke gegevens de NVM-makelaar van je heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar. NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als je wil weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat je geïnformeerd wordt.
Ook als je de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Het verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt je een klacht indienen?
Als je vragen hebt of als je een klacht hebt over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht je er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?
De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.


1.      Je verkoopt je woning en hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van jou, promotie te maken voor je woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor je woning, belangstellenden rond te leiden en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook je identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en overige contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

geen

3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.

a

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.
 
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

a

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

c

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder je identiteitsvaststelling.

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland


2.      Je verhuurt je woning en hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van jou promotie te maken voor je woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor jou een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van je woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

 geen

20 jaar

De eisen die je stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder je identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

 
3.      Je bent op zoek naar een koopwoning en hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van jou, een voor jou passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook je identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over je huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van je financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder je  identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

 geen

20 jaar

Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper en verkoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


4.      Je bent op zoek naar een huurwoning en hebt hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van jou een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook je identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over je huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.

 geen

3 jaar

Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

 geen

3 jaar

Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van je mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder je identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder


5.      Je wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden
In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar je een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat je mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je lefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en je mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

a

1 jaar

Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.

a

1 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper of verhuurder van pand


6.      Je wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Voor dit contact staat de NVM-makelaar met jou en eventueel je makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook je identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Je mening over de woning.

b

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

d

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van je mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

b

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder je identiteitsvaststelling.

c

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.

a

3 jaar

Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.

b

3 jaar

 

  Ontvangers van gegevens
A NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
B Verkoper
C Notaris, koper, aankoopmakelaar
D FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)


7.      Je wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden
Het doel van dit contact is om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat je aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder je identiteitsvaststelling.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan uw NVM-makelaar verstrekt.

a

3 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 
8.      Je wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVM-makelaar
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar je op de hoogte brengt van mogelijk voor jou interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat je aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin je woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die je aan de NVM-makelaar verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

 
 9.      Je wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en je hebt hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor je woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij NVM-makelaar

Naam, adres en contactgegevens zoals je telefoonnummer en e-mailadres.

 a

20 jaar

Gegevens van je woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Overige informatie die je aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.

 geen

20 jaar

 

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
Wil je de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop of aankoop van de woning heeft begeleid.